1. Home
  2. Omwonende

Omwonende

Wat betekent dat voor u als omwonende?

Een prachtige en unieke ontwikkeling. Voor u als omwonende kan de ontwikkeling van invloed zijn. Daarom willen we u zo goed mogelijk informeren over het proces. Soms zal dat snel en makkelijk gaan, en soms wordt er vooral achter de schermen hard gewerkt aan bijvoorbeeld het uitvoeren van diverse (noodzakelijke) onderzoeken.

Om u te informeren maken we gebruik van de officiële momenten in de procedure zoals die van het bestemmingsplan. We delen informatie via de nieuwsbrief voor direct omwonenden en via deze webpagina. Ook informeren we de klankbordgroep over de stand van zaken.

Klankbordgroep

Begin 2020 is een klankbordgroep samengesteld. Direct omwonenden konden zich hiervoor aanmelden. Het doel van deze groep is meedenken in het proces. De klankbordgroep bestaat vertegenwoordigers van de direct omliggende wegen, dorpsbelangen en betrokken (natuur)organisatie(s). De rol en taken van de klankbordgroep staan beschreven in Achtergrondinformatie over de werkgroep omwonenden MITC (klankbordgroep) (PDF, 130.36 KB)

Leden klankbordgroep:

Thijs Timmermans – Vollenhoverweg
Kees Timmermans – Vollenhoverweg
Bernard Meijerink – Voorsterweg
Kees de Jongh – Dorpsbelang Marknesse
Wim Schrijver – Belangenvereniging Vollenhove Stad
Philip Makkink – Natuurmonumenten
John Schussler – Repelweg

Ontwikkeling van het gebied

Om het gebied op een goede manier te ontwikkelen wordt de ontwikkeling onderzocht en uitgewerkt. De gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland stellen daarvoor plannen en delen deze met de omgeving. Deze plannen worden ter inzage gelegd. Tijdens de ter inzage legging kunt als omwonende een zienswijze indienen. Hiermee geeft u een formele reactie op het plan.

Laatste versies van het bestemmingsplan en notitie reikwijdte en detailniveau vindt u hier:

Op dit moment liggen er geen plannen ter inzage.

Menu